Pozri sa na nás aj na Facebooku

Promo & Sales

navrhnutie a vyhotovenie celej koncepcie promotion
navrhovanie inovatívnych riešení a kampaní
vypracovanie efektívneho tour plánu podľa požiadaviek klienta
kompletné personálne zabezpečenie akcie
analýza a výber vhodného predajného kanálu
komunikácia s predajnými miestami
výber a vyškolenie hostesiek/promotérov
spracovávanie ONLINE reportov
podrobná foto a DVD dokumentácia
detailná analýza promotion POST PROMO
celková analýza prezentačno-propagačnej akcie

In/out store promotion, tasting, sampling, distribúcia vzoriek:

 • Vypracovanie a príprava projektu
 • Promotion aktivity – hostess
 • Demo výrobkov a produktov
 • Distribúcia vzoriek
 • Spracovanie dát a vytvorenie záverečnej hodnotiacej správy
 • Prezentácia výsledkov klientovi
 • Odovzdanie záverečnej hodnotiacej správy
 • Prenájom a zebezpečenie Prezentačné pulty a promo stolíky
 • Prenájom a zebezpečenie Prezentačnej techniky

Mystery shopping, audit, kontrola

 • Kontrola a pravidelné monitorovanie POS materiálov
 • Sledovanie konkurenčných promotion kampaní
 • Monitoring kvality
 • Implementácia výsledkov do praxe
 • Pravidelné sledovanie cien vlastných či konkurenčných výrobkov podľa vopred stanovených kritérií

Dlhodobé a krátkodobé predajné akcie, spotrebiteľské súťaže

 • Kreatívne návrhy a koncepcie
 • Motivačné súťaže

Vernostné programy

 • Členské programy pre spotrebiteľov
Klientská zóna / ftp server