Pozri sa na nás aj na Facebooku

Hostessing

Agentúra MAXMARR PLUS disponuje vo svojej databáze širokou základňou skúsených hostesiek a promotérov, ale databázu neustále obnovujeme a rozširujeme.

Máte záujem pracovať pre našu agentúru v mladom dynamickom teame?

Ak spĺňate nižšie uvedené požiadavky, vyplňte prosím dotazník a s fotografiou bude automaticky spracovaný v našej databáze.

Požadujeme:

 • sympatický vzhľad
 • príjemné vystupovanie
 • prirodzená inteligencia
 • dobré komunikačné schopnosti
 • ovládanie jedného svetového jazyka BASIC

Registračný formulár pre prácu hosteska / promotérka a hostes / promotér

Kontaktné údaje
Adresa trvalého bydliska
Priezvisko*
Meno*
Ulica a číslo
Mesto
Psč
Adresa prechodného bydliska (napr. ak ste študent/ka zdržiavajúci z dôvodu štúdia v inom meste)
Ulica a číslo
Mesto
Psč
Telefonický kontakt
Telefónne číslo 1*
Telefónne číslo 2
Internet
Emailová adresa*
Osobné údaje
Dátum narodenia*
Vek
Výška*
Váha*
Konfekčná veľkosť*
Veľkosť topánok
Vzdelanie
Ukončené vzdelanie (aké a kde)*
Zamestnanie*
Cudzie jazyky a ich úroveň (začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, aktívny)
Anglický jazyk
Úroveň
Nemecký jazyk
Úroveň
Maďarský jazyk
Úroveň
Iný cudzí jazyk
Úroveň
Vodičské schopnosti
Vodičský preukaz
Vlastné auto
Vodičská prax (roky)
Aktívna jazda
Hostesingová a promotérska prax (klient, typ akcie)
Akcia 1*
Akcia 2*
Akcia 3*
Akcia 4
Akcia 5
Akcia 6
Ďaľšie akcie
Možnosť práce
Výber pracovného regiónu*
v mestách
v mestách
v mestách
v mestách
v mestách
v mestách
v mestách
v mestách
Pracovné obdobie (Krížikom označte pracovný deň a dopíšte orientačný čas kedy ste k dispozícii)*
 
čas:
čas:
čas:
čas:
čas:
čas:
čas:
Bankové spojenie (úhrada mzdy)
Kód banky
Číslo účtu
Fotografia
(Pre úspešnú registráciu je nutné poslať fotografie)
V prípade ak sa tak nestane registračný formulár nebude zaslaný do našej databázy
Foto celej postavy* (max. 200kB)
Detailné foto tváre* (max. 200kB)

Ponúkame:
Personálne zabezpečenie

 • Hostes/ka
 • Promotér/ka
 • Promoteam (exekutíva, technika)
 • Supervízor, Koordinátor

Hostess service + VIP service

 • Garancia požadovanej kvality a jazykovej schopnosti hostesiek
 • Uniforma – kompletný outfit pre hostesky od návrhu, prípravy až po realizáciu
Klientská zóna / ftp server